NORMY I CERTYFIKATY ELECTROSTEEL

Celem Electrosteel było spełnienie surowych kryteriów jakościowych zarówno w zakresie produkcji, jak i polityki społecznej lub środowiskowej. Wszystkie normy i certyfikaty wyróżniające grupę i jej produkty są wydawane przez zatwierdzone oraz akredytowane na poziomie europejskim organizacje zewnętrzne.

CERTYFIKATY FABRYCZNE

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest częścią procesu ciągłego ulepszania jakości. Jest ona przyznawana przedsiębiorstwom, które spełniają określone kryteria w zakresie zarządzania jakością.

Certyfikat ISO 9001

ISO 14001 jest międzynarodową normą wyróżniającą firmy, które chcą kontrolować wpływ swojej działalności na środowisko poprzez wdrożenie uznanego za skuteczny systemu zarządzania środowiskowego.
Dowiedz się więcej na temat zaangażowania Electrosteel w zrównoważony rozwój.

<Certyfikat ISO 14001

Norma SA 8000 gwarantuje zgodność systemu odpowiedzialności społecznej i poszanowanie podstawowych praw pracowników na poziomie międzynarodowym.

Certyfikat SA 8000

CERTYFIKACJA PRODUKTÓW

Jednostki certyfikujące Z ZAKRESU WODY PITNEJ

DVGW, WRAS, Bureau Veritas, SGS, BSI, OVGW

Jednostka certyfikująca KANALIZACYJNYCH

CSTB, BSI