CSR – KODEKS ETYCZNY: NASZE ZOBOWIĄZANIE DO WZOROWEGO POSTĘPOWANIA

Każdego dnia Electrosteel zobowiązuje się, w ramach rozwoju swojej działalności, do przestrzegania mocnego fundamentu wartości, zarówno wobec swoich klientów, pracowników, jak i obywateli kraju, w którym pracuje: bezpieczeństwa, szacunku dla innych, wydajności, reaktywności i solidarności. Zaangażowanie wszystkich w poszanowanie naszych wartości pomoże nam w skuteczniejszej realizacji naszych celów, gwarancji naszego wizerunku i reputacji, a także bezpiecznej realizacji naszego rozwoju.

Tutaj znajdziesz nasze zobowiązania.


Electrosteel a reçu une médaille d'argent pour sa performance RSE EcoVadis