TRWAŁE ZAANGAŻOWANIE ELECTROSTEEL: OGÓLNA STRATEGIA

Electrosteel wdrożył ogólną strategię dotyczącą zrównoważonego rozwoju poprzez społeczny, ekonomiczny i środowiskowy plan działania.

CZŁOWIEK W SERCU FIRMY

Electrosteel zwiększa działania w dziedzinie społecznej dla wszystkich podmiotów firmy: poprawa bezpieczeństwa, rozwój przedsiębiorczości, ułatwianie wykonywania zadań, poprawa komunikacji poprzez wprowadzenie bezpłatnych kursów języka angielskiego i kursów informatycznych, szkolenia w zakresie integracji zawodowej itp.

PIERWSZEŃSTWO DLA ŚRODOWISKA

Pierwsza fabryka na świecie, która uzyskała certyfikat ISO 14001

Zakład produkcyjny był pierwszą odlewnią rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego, która w 2003 roku skorzystała ze standardu środowiskowego.

Poproś o indywidualny bilans emisji CO2 odpowiadający wymogom specyfikacji.

Bliskość surowców

Fabryka główna, zaopatrywana drogą kolejową, znajduje się w odległości niecałych 300 km od kopalń węgla i żelaza.

Trwałe zarządzanie zasobami naturalnymi

Ścieki są oczyszczane w jednostce zintegrowanej z fabryką i ponownie wykorzystywane do obwodów chłodniczych, nawadniania terenów zielonych i czyszczenia dróg publicznych; ciepło uwalniane przez wielki piec jest odzyskiwane w celu zasilenia pieca do wyżarzania rur.

Najmniej zanieczyszczający środek transportu

Wszystkie przesyłki dokonywane są przez statki i barki z pobliskiego portu znajdującego się w odległości mniejszej niż 30 km od fabryki; transport morski produktów gotowych/półproduktów pozwala zaoszczędzić 30% frachtu morskiego w porównaniu z transportem minerałów.

Odzysk energii

Emisje gazów z koksowni są odzyskiwane w celu wyprodukowania 12 MW energii.

Trwała elektrownia

Elektrownia Electrosteel Halida działa poprzez odzyskiwanie odpadów energetycznych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

SYSTEM GOSPODARCZY PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego

Poza wyborami grupy dotyczącymi środowiska, cały system ekonomiczny Electrosteel opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju ze względu na sam charakter produktów. Żeliwo sferoidalne jest wykonane z naturalnego surowca, jakim jest ruda żelaza i może być poddawane recyklingowi w nieskończoność bez utraty wydajności żeliwa.

Opakowania z recyklingu Electrosteel

Opakowanie kształtek Electrosteel wykonane jest w 100% z przetworzonych drewnianych skrzyń i palet.

Ochrona środowiska

Metalowe rury są wzmocnione stopem cynkowo-aluminiowym i PUX, a metalowe kształtki co najmniej 250-mikronową powłoką epoksydową. Dlatego naturalny teren można następnie zasypać i wykorzystać.